ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

0439 Нотолгоо яагаад чухал байдаг

Марк Хьюз баталгаа нотолгоо чухал байдаг талаар

Тоглох Цаг: 4:44 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз нотолгоо чухал гэдгийг та санаж байхыг хүсч байна. Учир нь энэ нь бүтээгдэхүүнийг борлуулахад тустай ба өрөөнд байгаа хүмүүсийг ч ая тухтай байхад нөлөөлнө.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна