ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00430(VO) Шашин шүтлэг хөтөлбөрт үл хамаарна

Марк Хьюз хүн бүрийг хамруулах талаар

Тоглох Цаг: 1:35 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз Herbalife-ын үүрэг бол хүйс, шашин шүтлэг гэх мэтийг үл харгалзан хүмүүсийн хоол хүнсээр дамжуулан дэлхий дээр илүү сайхан амьдрах нөхцөл бий болгох явдал юм гэж нотолж байна. Нэг хэсэг бүлэг хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлснээр өөрөө мэдэлгүй бусад хүмүүсийг анхаарлын гадна орхидог.
ХУВИЙН ХӨГЖИЛ
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна