ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

0438 Шударга зарчимтай компант

Марк Хьюз чиг хандлага өргөжих талаар

Тоглох Цаг: 1:14 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз компанийг үнэнч, шударга зарчимтай, бидний хүүхдүүд үйл ажиллагаанд нь оролцохыг хүсдэг тийм байгууллага болгож байна. Энэ нь шударга зарчмаас эхэлдэг

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна