ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0102 Үр Дүн

Мэд, сур, мэдэр, бүтээ

Тоглох Цаг: 14:34 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон өнөөдөр, маргааш мөн 20 жилийн дараа ч гэсэн үр дүн гаргахын ач холбогдлын талаар ярилаа. МэргэжилдээТа хаана яваагаас үл хамааран бүх мэдрэмжээ ашиглан байнга өсөн дэвшиж, зааж сургахдаа нээлттэй байгаарай.
ХУВИЙН ХӨГЖИЛ
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна