ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Гишүүдийн Биеэ авч явах дүрмүүд

Ёс зүйн дүрмүүд

Тоглох Цаг: 7:24 06/24/2020

"Herbalife бол борлуулсан бүтээгдэхүүн бүрийн чанараас эхлээд тэнцвэржүүлсэн хоол тэжээлээр хангах, эрүүл, идэвхитэй амьдралыг дэмжих, дэлхийн өнцөг булан бүрт өдөр бүр үйлчлүүлэгчдэд шилдэг үйлчилгээ санал болгодог компани юм. Жингийн менежмент, хоолны дэглэм, хувийн арчилгаа, спортын хоол тэжээл гэх мэт чанартай бүтээгдэхүүн, зөвлөх үйлчилгээнээс гадна хүн бүрт ижил боломж олгодог. Бие даасан гишүүдийн Биеэ авч явах Ёс зүйн дүрмүүд нь бизнесийг эрүүл, шударга өсөх, бизнесийг хамгаалах, дэмжих чухал үүрэгтэй юм."

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна