ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Бүтээгдэхүүний мэдэгдэл болон COVID-19 талаар мэдэх чухал мэдээлэл

COVID-19

Тоглох Цаг: 2:25 06/15/2020

COVID-19 (коронавирус) тархаж байгаа нь бид бүхэнд хүчтэй нөлөөлсөн. Бид шинэ сорилтод дасан зохицож байх энэ үед Herbalife Nutrition-ын бүтээгдэхүүнүүд болон бизнес боломжуудыг үнэн зөвөөр, хэнийг ч төөрөгдүүлэлгүйгээр танилцуулах нь хэзээ хэзээнээс чухал.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах