ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Эрүүл Амьдралын хэв маягийн Клубын дүрмүүд

Тоглох Цаг: 2:48 06/24/2020

Эрүүл Амьдралын хэв маягийн Клуб нь эрүүл, идэвхитэй амьдралын хэв маягийг эрхэмлэдэг хүн бүр мөн тэнцвэртэй хооллолтыг дэмжигчдийн хүрээлэл юм. Үзэл бодол, зорилго нэгтэй хүмүүсийн хүрээнд, Клубын орчинд хөтөлбөрөө дагаж мэргэжлийн зөвлөгөө болон дэмжлэг авч хүссэн үр дүндээ хүрэх боломжтой байдаг.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах