ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00100(VO) Марк Хиус Жим Роныг танилцуулна

Тоглох Цаг: 3:05 04/04/2015

Олны хүндэтгэлт Марк Хиус Олон Улсын Бизнесийн онолч Жим Роныг танилцуулав. Маркын Жимд итгэсэн итгэл мөн ирээдүй рүү уйгагүй тэмүүлэх сэтгэлийг бахархан биширмээр.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна