ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00103(VO) 21 дүгээр зууны боломж бололцоо

Тоглох Цаг: 30:01 04/04/2015

Хэрвэ та эргэн тойрноо сайн анзаарвап дуусч дундрашгүй боломж бололцоо амьдрапд бий гэж олон улсын бизнес онолч Жим Рон урам зоригжуулсан яриандаа дуридсан юмю Энэ мэдээллийг ашиглан өөрийн бизнес болон зах зээлийн талбарт хувийн үнэ цэнээ дээшлүүлэхэд ашиглах боломжтой. Таны орлого өөрийн тань үзэл бодол буюу таны философоос шалтгаална.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна