ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00114(VO) Хаана үлдэх вэ биш харин хаанаас эхлэх вэ гэдгийг

Тоглох Цаг: 1:10 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон Эрбалайф -аар дамжуулан амжилтанд хүрэхэд хүн өөрийгөө байнга хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чиний амжилтанд хүрэх гол хүчин зүйл бол хувь хүний уйгагүй хүчин чармайлт юм. Энэ үзэл бодлыг даган мөрдөхөд амжилтанд хүрэх нь тодорхой.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна