ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00116(VO) Зах зээлийн талбарт үнэ цэнэтэй боло

Тоглох Цаг: 1:43 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон зах зээлийн талбар дахь үнэ цэнээ дээшлүүлэх талаар өөрийн туршлагаас дэлгэрэнгүй хуваалцав. Эрбалайф -ийн бүтээгдэхүүнээр дамжуулан өөрийн гэсэн онцлог түүхээ зах зээлийн талбар дээр гаргаж тавих боломжтой.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна