ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00130(VO) Талархалтай амьдар.

Тоглох Цаг: 1:53 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон байгаа бүхэндээ сэтгэл ханамжтай байх тухай хэлэв.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна