ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00132(VO) Байнга сурах эрмэлзэлтэй бай.

Тоглох Цаг: 2:12 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон байнга сурах эрмэлзэлтэй байхын ач тус нь бид өсч, төлөвшиж түүнчлэн өөрсдийн бизнесдээ хэрэгтэйгээр тусгаж авах давуу талтайг зөвлөв.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна