ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00132(VO) Байнга сурах эрмэлзэлтэй бай.

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 2:12 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон байнга сурах эрмэлзэлтэй байхын ач тус нь бид өсч, төлөвшиж түүнчлэн өөрсдийн бизнесдээ хэрэгтэйгээр тусгаж авах давуу талтайг зөвлөв.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна