ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00134(VO) Бусдадаа туслахыг эрхэмлэ

Тоглох Цаг: 1:44 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Роны амьдралдаа хүсч байсан бүх мөрөөдөлдөө хүрэхэд Эрбалайф маш их түлхэц үзүүлжээ. Мөн таныг яг ийм боломж Эрбалайф -т хүлээж байна.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна