ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00145(VO) Зүйрлэшгүй аз жаргалтай амьдрах

Тоглох Цаг: 1:08 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон зүйрлэшгүй аз жаргалд хүрэхэд хэрэгтэй алхамуудыг хялбарчлан заав.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна