ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00200(VO) Удирдагч хүнд тулгамддаг асуудлууд

Тоглох Цаг: 3:24 04/04/2015

Олон улсын бизнесийн философч Жим Рон удирдагч болох замналын талаар туршлага хуваалцав. Жимийн мэдлэг туршлагаас суралцан олон олон хүмүүсийн амьдралд бид тусалж чадна.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна