ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00200(VO) Удирдагч хүнд тулгамддаг асуудлууд

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 3:24 04/04/2015

Олон улсын бизнесийн философч Жим Рон удирдагч болох замналын талаар туршлага хуваалцав. Жимийн мэдлэг туршлагаас суралцан олон олон хүмүүсийн амьдралд бид тусалж чадна.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна