ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00306(VO) Худалдан авагч ер нь юу хүсдэг вэ

Тоглох Цаг: 1:51 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус худалдан авагч нар ер нь юу хүсдэг вэ гэдгийг нарийн мэдэрч бас ойлгож байх нь бизнесийн ймжилтанд түлхэц үзүүлдэг хүчин зүйл гэсэн юм. Сэтгэл хөдлөл, идэвхи, бусдыг ойлгох чадвар зэргээ хэрэглэгч нартайгаа өөр төвшинд холбогдох хэрэгтэй
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна