ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00324(VO) Юу яриж байгаадаа итгэлтэй бай

Тоглох Цаг: 0:41 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус танд мүмүүсийг итгүүлэн байлдан дагуулах чадал байгаа тул түүнийгээ үр дүнтэйгээр ашиглах хэрэгтэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна