ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00101(VO) Эрбалайф компаний түүхэнд эзэлсэн байр суурь

Тоглох Цаг: 7:10 04/04/2015

Олон улсын Бизнесийн онолч Жим Рон Эрбалайф ийн түүхэнд эзэлсзн байр суурийн талаар сэтгэгдлээ хуваалцав. Марк Хиусийн ээжийн онцгой түүхээс авхуулаад Эрбалайф ийн бараа бүтээгдэхүүн ба бизнест тохиосон аз завшаан хүртэл олон олон гайхамшигт түүхтэй компани юм.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна