ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00110(VO) Биднийй гаргасан шийдвэр болгон үр дүн дагуулж и

Тоглох Цаг: 2:38 04/04/2015

Олон улсын бизнесийн философч Жим Рон шийдвэрүүдийн талаар сэтгэгдэлээ хуваалцав. Гаргасан, гаргаагүй аль аль шийдвэрүүд бидний амьдралд нөлөөлдөг. Бид нар амьдралын туршид гаргасан шийдвэрүүдийн буюу онол практикийн нэгдэл юмаа. Тиймээс амжилтын хаалгыг хэрхэн нээж, өөрийн ирээдүйг өөрчлөхөд энэ санаануудын ашиглах нь зүйтэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна