ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00127(VO) Хавар

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 6:12 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон Эрбалайф компани танд ямар аз завшаан олз авчирч чадах гэдгийг ойлгож, түүнд тулгуурлан амжилтанд хүрэх гараагаа эхлэх боломжтойг заав.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна