ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00131(VO) Туйлын хүч гэж үгүй

Тоглох Цаг: 1:02 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон бидний амьдралд тохиож болох аз завшааныг алдалгүй олж авахыг уриалж урамшуулсан яриаг дамжуулж байна. Энэ видео бичлэгт гарч байгаа санаануудыг ашигласнаар ирээдүйд тохиолдох сайхан боломжуудыг алдахгүй байх болно.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна