ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00133(VO) Маркетингийн төлөвлөгөөг суралц

Тоглох Цаг: 2:22 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон хэрхэн хүссэн үр дүндээ хүрэх талаар нарийвчлан зөвлөв. Хоногийн 24 цаг болгон хүн бүрт оноогдсон байдаг шиг, үүнийг үр дүнтэйгээр ашиглах чадвар мөн танд бий.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна