ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00137(VO) Цаг хугацаа мөнгөнөөс илүү үнэтэй

Тоглох Цаг: 0:53 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон цагийн үнэ цэнийн чухлыг бидэнд сануулж, цаг хугацааг ашигтайгаар өнгөрөөхийг зөвлөв.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна