ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00212(VO) Марк Хиус онол

Тоглох Цаг: 5:17 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн онолч, Жим Рон нь Марк Хиусын онолын түлхүүр элементүүдийг бусдад суртачилан түгээдэг билээ. Ингэснээрээ тэр танд нөлөөлөн, таныг бизнес төлөвлөгөө хэрэгжүүлхэд тань урагш түлхэц өгнө. Энэ зүйлийг хийж үр дүнг үзэх хэрэгтэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна