ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00307(VO) Өөрийн ярьж байгаа зүйлийн талаар ямар сэтгэгдэт

Тоглох Цаг: 0:29 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус яагаад бүтээгдхүүнүүдээ өөрөө эхэлж хэрэглэх нь чухал гэдэг талаар ярилцав. Өөрөө хэрэглэж үзэхгүйгээр бараа бүтээгдэхүүнээ хүмүүст зарах хэцүү.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна