ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00307(VO) Өөрийн ярьж байгаа зүйлийн талаар ямар сэтгэгдэт

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 0:29 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус яагаад бүтээгдхүүнүүдээ өөрөө эхэлж хэрэглэх нь чухал гэдэг талаар ярилцав. Өөрөө хэрэглэж үзэхгүйгээр бараа бүтээгдэхүүнээ хүмүүст зарах хэцүү.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна