ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00312(VO) Нэмэлт мэдээлэллийг итгэлтэйгээр

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 1:27 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хэрэглэгчидтэйгээ байнгын холбоотой байх нь чухал гэв. Та өөртөө итгэлтэй байх нь маш чүхал. өөдрөг байх маш чухал.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна