ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00312(VO) Нэмэлт мэдээлэллийг итгэлтэйгээр

Тоглох Цаг: 1:27 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хэрэглэгчидтэйгээ байнгын холбоотой байх нь чухал гэв. Та өөртөө итгэлтэй байх нь маш чүхал. өөдрөг байх маш чухал.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна