ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00314(VO) Маш чухал 4 зүйл

Тоглох Цаг: 3:06 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хүмүүсийг хэрхэн зоригжуулах талаар сэтгэгдэлээ хуваалцав. Хэлж, Үзүүлж, Хийж гэсэн арга барилийг мөрдөхөд чиний бизнесийн амжилтанд хязгаар гэж үгүй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна