ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00318(VO) Уулзалтуудад ирэхийн ач холбогдол

Тоглох Цаг: 1:07 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус уулзалтууданд идэвхитэй орлцсоны ач холбогдолын талаар ярив.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна