ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00328(VO) Тийм онцгой компани

Тоглох Цаг: 0:29 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хувь хүний ухамсар ажил дээр ч амьдрал дээр ч ёс суртахууны луужин болж өгч чаддаг хэмээсэн юм.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна