ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00352(VO) Дараа удаа улам сайжирна

Тоглох Цаг: 1:16 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хэзээ ч биеэ тоон сэтгэл ханаж болохгүй. Дадлага хийх тусйм мэргэшдэг. Энэ лекцийг өөрийн хуь хүний өсөлт төлөвшилтөнд түлхэц үзүүлэхэд ашиглан гайхамшигтай үр дүнд хүрээрэй
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна