ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00352(VO) Дараа удаа улам сайжирна

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 1:16 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хэзээ ч биеэ тоон сэтгэл ханаж болохгүй. Дадлага хийх тусйм мэргэшдэг. Энэ лекцийг өөрийн хуь хүний өсөлт төлөвшилтөнд түлхэц үзүүлэхэд ашиглан гайхамшигтай үр дүнд хүрээрэй
ХУВИЙН ХӨГЖИЛ
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна