ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00354(VO) Бүх хүмүүсийг хүндэтгэж харьц

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 0:37 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хүн бүртэй хүндэтгэн харьцах нь их чухал гэж сануулав. Яагаад гэвэл хэзээ хаана нэгэн газар ахин таарч мэднэ

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна