ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00354(VO) Бүх хүмүүсийг хүндэтгэж харьц

Тоглох Цаг: 0:37 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хүн бүртэй хүндэтгэн харьцах нь их чухал гэж сануулав. Яагаад гэвэл хэзээ хаана нэгэн газар ахин таарч мэднэ
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна