ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00405 Хэрэв та хэн нэгэн хүн дүрэм зөрчсөнийг мэдсэн бол

Марк Хьюз бизнесийг хамгаалах талаар

Тоглох Цаг: 0:34 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз дүрэм зөрчсөн хэн нэгнийг мэдээллэхдээ та бүрэн дүүрэн итгэлтэй байхыг хүсч байна. Herbalife өөрийн бизнесийг хамгаалж асуудлыг шийдэх болно.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна