ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00405 Хэрэв та хэн нэгэн хүн дүрэм зөрчсөнийг мэдсэн бол

Тоглох Цаг: 0:33 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз дүрэм зөрчсөн хэн нэгнийг мэдээллэхдээ та бүрэн дүүрэн итгэлтэй байхыг хүсч байна. Herbalife өөрийн бизнесийг хамгаалж асуудлыг шийдэх болно.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна