ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00407 Ямар улс оронд борлуулалт хийж болох

Тоглох Цаг: 0:19 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз та зөвхөн хууль ёсоор зөвшөөрөгдсөн орнуудад борлуулалт хийж болохыг чухалчлан сануулж байна. Herbalife нь улс орон бүхэнд санхүүгийн хариуцлага хүлээдэг бөгөөд бүс нутаг бүрийн хууль тогтоомжийг байнга мөрдөх болно. Үүнийг өөрийн бизнест мөрдлөгө болгох нь таны үүрэг хариуцлага билээ.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна