ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00408 Дэлхий даяар бизнес хөгжихийн хэрээр гарах асуудлууд

Марк Хьюз бэрхшээлийг даван туулах талаар

Тоглох Цаг: 0:27 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз биднийг бизнес хийж буй тухайн улс орныхоо хууль дүрмийг сахиж байхыг сануулж байна. Энэ бол таны үүрэг хариуцлага болно.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна