ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00418 Хүмүүст хэрэгтэй хамгийн сайн зүйл юу болох

Тоглох Цаг: 0:10 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз Herbalife нь хүмүүст юу хамгийн сайн бэ гэдэг дээр тулгуурлан өөрийн сонголтыг байнга хийдэг гэдгийг нотолж байна. Бид өөрийн нийгэмд амьдарч ажиллах илүү сайн нөхцөл бүрдүүлэхийг хүсч байна.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна