ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00102(VO) Эрбалайф - товчилсон үг

Тоглох Цаг: 13:40 04/04/2015

Олон улсын бизнес онолч Жим Рон Эрбалайф гэдэг компани хэрхэн үүссэн талаар маш энгийн ба ойлгомжтойгоор тайлбарлав. Амьдрал болон бизнесдээ хийх юмсан гэж бодсоноос хийчихсэн гэж амьдарсан нь илүү юм.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна