ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00108(VO) Яг одоо байгаа газраасаа эхэл

Тоглох Цаг: 3:32 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон Чамд бүх боломж нээлттэй, хэрвээ чи өөрөө шантрахгүй бол яг одоо бизнесээ эхлэхэд хэн ч чамд саад болохгүй. Танд эхлэхэд хэрэгтэй бүх зүйл байгаа тул, хойш тавилгүйгээр яг одоо эхэл.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна