ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00111(VO) Хамгийн чухал зүйл бол өөрийгөө хөгжүүлж бас тан

Тоглох Цаг: 2:25 04/04/2015

Олон улсын бизнесийн философч Жим Рон өөрийн туулсан замналаас бидэнд хэрэгтэй санаануудыг хуваалцсан юм. Амжилтанд хүрэхийн тулд бусдад тусалж, бас өөртэй итгэж амьдрах хэрэгтэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна