ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00113(VO) Зах зээлийн талбарт өрсөлдөөн байнга үнэ цэнэ ав

Тоглох Цаг: 2:37 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон хүн зах зээлийн талбарт хувийн үнэ цэнэ болон орлогоо байнга дээшлүүлэхийг хичээх хэрэгтэй. Хэдийгээр энэ нэг өдрийн дотор бүтэхгүй ч гэсэн байнга орлогоо болон зах зээлийн үнээ дээшлүүлэхэд анхаар.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна