ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00115(VO) Өөрийнхөө үндсэн ажлаасаа илүүтэйгээр хувъ хүни

Тоглох Цаг: 1:31 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон хэлэхдээ хүн өөрийн зах зээлийн талбар дахь үнэ цэнээ дээшлүүлэхийн тулд удирдлагын арга барилд нэн сайн суралцах хэрэгтэй гэв. Жимийн өөрийгөө боловсруулах талаар өгсөн зөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд өөрийнхөө дотоодоос, гүнээс дээр дурдсан чанаруудыг хайх хэрэгтэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна