ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00117(VO) Аар саар юманд хайран цагаа бүү үр

Тоглох Цаг: 1:34 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон аар саар юманд хайран цагаа бүү үрж байхыг сургав.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна