ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00120(VO) Алсын хараагүйгээр хол явахгүй.

Тоглох Цаг: 3:43 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон өмнөө тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлж эхлэхийн өмнө бид юу хүсээд байна вэ гэдгийг тодорхойлох нь чухал болохыг сануулж хэлэв. Өөрийн мөрөөдлийг бодит ажил хэрэг болгохын тулд юуны түрүүнд урам зоригтой байх нь чухал.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна