ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00121(VO) Эерэг зан суртахуунтай бай.

Тоглох Цаг: 5:58 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон ганц мод гал болдоггүй шиг бид бие биендээ тусалж амьдарвал хүн бүр амжилтанд хүрнэ. Энэ агуу үзэл бодлыг чандалсан байхад таны ирээдүйн өөртөө итгэх итгэлийг батжуулж, улмаар амжилтанд хөтөлнө.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна