ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00123(VO) Амьдралын хэв маяг- амьдралын дээд сорилт юм.

Тоглох Цаг: 6:20 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон хүсэл мөрөөдөл болон амжилт гэдэг бол амьдралын зайлшгүй хэв маяг болохын зэрэгцээ таны аз жаргалд оруулж буй хөрөнгө оруулалт юм.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна