ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00124(VO) Салхи бидний хэнийг ч үл ялган

Тоглох Цаг: 1:03 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон амжилтанд хүрэх түлхүүр хүн бүрт байдаг. Эрбалайф -аар дамжуулан энэхүү мэдлэгийг ойлгож өөртөө урам өгч зоригжуулан, өөрчлөлтийг хийж амжилтанд хүрэх бүрэн боломжтой.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна