ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00125(VO) Амьдралын улирлуудын тухай суралц

Тоглох Цаг: 1:36 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон хүн жилийн дөрвөн улирлыг өөрчилж чадахгүй ч өөрийгөө өөрчлөх чадалтайг гэж сургадаг.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна