ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00201(VO) Удирдах арга зүйн аргуудын жагсаалт

Тоглох Цаг: 33:29 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон агуу удирдагчдийн шинж чанаруудыг судалж үзээд сайн удирдагчид нь алсын хараа, хамтран ажиллах чанараас гадна амьдралын зайлшгүй үед хамтран ажиллагсдаа урамшуулж, идэвхжүүлсэнээр ямар ч ажлыг гүйцэлдүүлэх чадвартай байдгийг гаргаж ирсэн байна.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна