ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00202(VO) үргэлж суралцах эрмэлзэлтэй удирдагч бай

Тоглох Цаг: 34:27 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон хүмүүсийг хэрхэн удирдагч болгон хөгжүүлэх талаар яриа лекц явуулдаг. Та, таны хэрэглэгчийн хоорондын холбоо хэлхээ нь байнга суралцаж байдаг удирдагчдын хувьд улам үр ашигтай ажиллах боломж байдаг тул энэхүү боломж, бололцоог ашиглахын боловсролоо байнга дээшлүүлэх нь чухал юм.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна