ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00203(VO) Амидрал ба Бизнес хоёр байнга өгсөж уруудаж жили

Тоглох Цаг: 30:25 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон амидралын нугачааг даван туулах чадвартай байх хэрэгтэй гэв. Амьдралын тойргыг даван туулах чадвартй байх хэрэгтэй. Жилийн дөрвөн улиралын адил хүний амьдрал халуун, хүйтэн, салхи шуургатай.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна