ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00206(VO) Эрбалайф -ийн дөрвөн хэсэг буюу

Тоглох Цаг: 5:52 04/04/2015

Олон улсын бизнесийн философч Жим Рон хэлэхдээ хүн өөрийн хүсэл мөрөөдлийг шинжлэн судапж итгэх хэрэгтэй гэсэн юм. Та ямар зорилгот хүрэхийг эрхэмлэдэг вэ? Эрбалайф таны ирээдүйд зорьсон зорилгодоо хүрэхэд туслахад бэлэн, харин энэ бүхэн таны чармайлтаас хамаарна.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна